top of page

Free Spirit Training Concept

LIFE (aktiv livsstil)

Nøgleord, - forenklet: "...få enderne til at mødes !"

Omdrejningspunktet, den grundlæggende tanke i denne løsning:

- Balance, at afbalancere en aktiv livsstil i forhold til livets øvrige facetter på afslappet, pragmatisk vis"

...tænkt og udviklet til dig der er passioneret, skabe de mest gunstige udviklingsmuligheder...indenfor de arbejdsrammer du har til din rådighed.

For dig der holder af at træne,AKTIVT har valgt træning TIL,  men ønsker at bruge den tid du prioriterer og investerer i træning BEDST og SMARTEST muligt!

Indledende manøvrer:

Vort mulige samarbejde indledes med DIN henvendelse pr. mail, telefon eller "face to face". Herefter tager du stilling til en række "indledende spørgsmål" der danner grundlag for et UFORPLIGTENDE indledende møde, hvor vi vender muligheder i et eventuelt samarbejde.

 • Indledende møde:

  • BRAINSTORM, incl. gensidig forventningsafstemning.

   • jeg anskueliggør en IDESKITSE.....og vi bliver klogere på om der er "kemi" !

    • På baggrund af møde og min "ideskitse" beslutter du/vi om der er basis for at indlede et samarbejde.

Arbejdsskitse/arbejdsmetodik:

Indledningsvis udarbejder jeg en kortsigtet udviklingsramme/struktur:

 • typisk giver en 1 årig tidshorizont for idestruktur mest mening i "LIFE"...tankegangen, her en pragmatikken, og fleksibilitet i tilgangen VIGTIGST

 • Målsætning.....definering af, PRIMÆRT, proces- og, sekundært, resultatorienterede mål.

Sæsonperiodisering:

 • periodisering af træningsåret

  • definering af de overordnede træningsperioder/belastningsperioder.

  • fastlæggelse af focusområder!

 • EVT! konkurrenceplan (afhæningig af formål med træning)​

 • detailplaner

  • udarbejdes typisk for 12-1 uger ad gangen

   • detaljerede ugeplaner/pasbeskrivelser i TRAINING PEAKS, detaljeringsgrad og metodik kan tilpasses i relation til formål med træning!

    • suppleres evt. med printbare wordbeskrivelser hvor det er relevant /f.eks. svømmeprogrammer, styrke, løbeteknik og cykling/TRAINER.

Træningsdagbog:

"Træneren "lever" på atletens feedback !"

 • Træningsdagbogen er, i mine øjne, OMDREJNINGSPUNKTET i en effektiv og konstruktiv dialog træner og atlet imellem.

 • Derfor forventer jeg "DU" fører en konstruktiv træningsdagbog i TRAININGPEAKS (software kan downloades gratis).

Kommunikation:

"jeg er af den opfattelse at kernen i et succesfuldt samarbejde er  dialog. Er der spørgsmål, uklarheder, eller bare noget man vil vende....mener jeg det skal klares NU...ikke i en fastlåst kontaktcyklus"

 • Specielt i denne løsning/LIFE er kommunikation væsentlig..idet den model netop er tænkt til DIG hvor planer let kan "ramle"....og justeringer er nødvendige...for at få "alt til at gå op"

 • Derfor...."opererer" jeg med UBEGRÆNSET kommunikation.

  • jeg træffes på telefon, SKYPE, mail og sms.

   • svarer jeg ikke umiddelbart på tlf.....vender jeg typisk tilbage indenfor et par timer.

  • personlige mødes aftaler vi efter behov.

 • NB!....der er mulighed for ubegrænset kommunikation…..men INITIATIVET ligger hos DIG..."jo mere du giver/investerer..des mere får du igen"

Sæsonevaluering:

 • En sæson/et år afsluttes typisk med et evalueringsmøde. Fortsættes samarbejdet den følgende sæson vil det typisk være en kombination af evaluering og planlægning af kommende sæson(er)

Styringsredskaber:

 • TRAININGPEAKS

  • jeg benytter træningssoftwareprogrammet; "TRAININGPEAKS" som vort omdrejningspunkt for detailplanlægning og træningsrapportering(træningsdagbog)

 • Funktionelle test´s

  • jeg benytter typisk "felttest" i det omfang jeg finder der er behov.

 • til kvantificering af træningsbelastning kan indgå:

  • wattmåler

  • puls

  • pace

  • subjektiv vurdering/fornemmelse.

Træningspakke 1 disciplin (f.eks: løb )

1250,- kr/måned

...….betales 3 mdr. ad gangen

Træningspakke multi (f.eks: triathlon)

1500,- kr/måned

...….betales 3 mdr. ad gangen

Bindingsperiode:

 • Det krævet et vist gensidigt commitment.....derfor minimum 3mdr.

Kun kreativiteten sætter grænserne!

.

  

bottom of page