top of page

Free Spirit Training Concept

Performance

"Vil du være go´ ?".....opnå DIT ultimative!

Omdrejningspunktet, den grundlæggende tanke i denne løsning: PERFORMANCE...er PRÆSTATIONSOPTIMERING!

...tænkt og udviklet til dig der er passioneret, dedikeret, med et brændende "drive" til at blive så god som muligt, skabe de mest gunstige udviklingsmuligheder...indenfor de arbejdsrammer du har til din rådighed

For dig der kan li at TRÆNE, træne...SMART, HÅRDT....og Focuseret.......MÅLRETTET !   For dig der vil VINDE!

Indledende manøvrer:

Vort mulige samarbejde indledes med DIN henvendelse pr. mail, telefon eller "face to face". Herefter tager du stilling til en række "indledende spørgsmål" der danner grundlag for et UFORPLIGTENDE indledende møde, hvor vi vender muligheder i et eventuelt samarbejde.

 • Indledende møde:

  • BRAINSTORM, incl. gensidig forventningsafstemning. jeg anskueliggør en IDESKITSE.....og vi bliver klogere på om der er "kemi" !

   • På baggrund af møde og min "ideskitse" beslutter du/vi om der er basis for at indlede et samarbejde.

Arbejdsskitse/arbejdsmetodik:

Indledningsvis udarbejder jeg en kortsigtet + (evt.) langsigtet udviklingsramme/struktur:

 • typisk 1-3 års idestruktur/udviklingstrappe...en "foreløbig" udviklingsplan.

 • Målsætning.....definering af proces- og resultatorienterede mål

Sæsonperiodisering:

 • konkurrenceplan

 • periodisering af træningsåret

  • definering af de overordnede træningsperioder.

  • fastlæggelse af focusområder!

 • detailplaner

  • udarbejdes typisk for 12-1 uger ad gangen

   • detaljerede ugeplaner/pasbeskrivelser i TRAINING PEAKS

    • suppleres med printbare wordbeskrivelser hvor det er relevant /f.eks. svømmeprogrammer, styrke, løbeteknik og cykling/TRAINER.

Træningsdagbog:

"Træneren "lever" på atletens feedback !"

 • Træningsdagbogen er, i mine øjne, OMDREJNINGSPUNKTET i en effektiv og konstruktiv dialog træner og atlet imellem.

 • Derfor forventer jeg "DU" fører en konstruktiv træningsdagbog i TRAININGPEAKS (software kan downloades gratis).

Kommunikation:

"jeg er af den opfattelse at kernen i et succesfuldt samarbejde er  dialog. Er der spørgsmål, uklarheder, eller bare noget man vil vende....mener jeg det skal klares NU...ikke i en fastlåst kontaktcyklus"

 • Derfor...."opererer" jeg med UBEGRÆNSET kommunikation.

  • jeg træffes på telefon, SKYPE, mail og sms.

   • svarer jeg ikke umiddelbart på tlf.....vender jeg typisk tilbage indenfor et par timer.

  • personlige mødes aftaler vi efter behov.

 • NB!....der er mulighed for ubegrænset kommunikation…..men INITIATIVET ligger hos DIG..."jo mere du giver/investerer..des mere får du igen"

Sæsonevaluering:

 • En sæson/et år afsluttes typisk med et evalueringsmøde. Fortsættes samarbejdet den følgende sæson vil det typisk være en kombination af evaluering og planlægning af kommende sæson(er)

Styringsredskaber:

 • TRAININGPEAKS

  • jeg benytter træningssoftwareprogrammet; "TRAININGPEAKS" som vort omdrejningspunkt for detailplanlægning og træningsrapportering(træningsdagbog)

 • Funktionelle test´s

  • jeg benytter typisk "felttest" i det omfang jeg finder der er behov.

 • til kvantificering af træningsbelastning kan indgå:

  • wattmåler

  • puls

  • pace

  • subjektiv vurdering/fornemmelse.

Træningspakke 1 disciplin (f.eks: løb )

1250,- kr/måned

...….betales 3 mdr. ad gangen

Træningspakke multi (f.eks: triathlon)

1500,- kr/måned

...….betales 3 mdr. ad gangen

Bindingsperiode:

 • Det krævet et vist gensidigt commitment.....derfor minimum 3mdr.

"Winning Formula...Raceproven !"

.

  

Joan Blafoss

DM 10 km

3.00 IRONMAN marathon

bottom of page