top of page

Free Spirit Training Concept

Lunekilde 5.5..en arbejdsskitse!

"Træning Specifikt målrettet dig der har rundet de 50 !"

Omdrejningspunktet, den grundlæggende tanke i denne løsning:

" At inspirere DIG til at optimere DIN fysiske formåen.....og dermed fysiske og mentale tilstand.....på den anden side af de 50år!"    

- Om præmissen for din træning er PERFORMANCE...eller "LIFE-Balance" er ikke væsentligt

Lunekilde 5.5 er unik idet afsættet er "aldersrelateret træning" - træningsløsninger der muliggør fortsat udvikling..."på den anden side af 50 !" 

Ideen til "Lunekilde 5.5" har gradvist materialiseret sig i mit hoved over LAAAAANG tid. Egentligt startede det som nogle ganske fragmenterede overvejelser og tanker om livet.....efter 40!

Her i 2018 nærmer jeg mig 55år, lever et AKTIVT, spændende og privilegeret liv, er sund og rask...måske lidt slidt i kanterne, men dybest betragtet....i småtingsafdelingen. Reelt er jeg nok, fysisk, mentalt...,og ikke mindst som menneske, i bedre forfatning end da jeg var i 20-erne! 

Jeg har efterhånden beskæftiget mig med træning/coaching... vejledning, rådgivning og sparring med atleter på alle niveaur fra international elite...til motionister.....i over 20 år. Jeg er nysgerrig, søger muligheder, vil udvikling....og træning/fysisk aktivitet er en vigtig del af mit liv.

Det "trigger" mig sgu lidt at eksperimentere med i hvilket omfang vi selv kan påvirke/styre vort fysiske/mentale velbefindende i "2. halvdel af livet"....fasen hvor den naturlige degenerering gradvis accelerer!

Som med alt andet her i livet....er der utallige veje til målet...jeg vil med min "model" bestræbe at inspirere til aktiv livsstil med en ganske pragmatisk/afslappet til...funderet i min teoretiske viden og praktiske erfaring!

Indledende manøvrer:

Vort mulige samarbejde indledes med DIN henvendelse pr. mail, telefon eller "face to face". Herefter tager du stilling til en række "indledende spørgsmål" der danner grundlag for et UFORPLIGTENDE indledende møde, hvor vi vender muligheder i et eventuelt samarbejde.

  • Indledende møde:

    • BRAINSTORM, incl. gensidig forventningsafstemning.

      • jeg anskueliggør en IDESKITSE.....og vi bliver klogere på om der er "kemi" !

        • På baggrund af møde og min "ideskitse" beslutter du/vi om der er basis for at indlede et samarbejde.

Arbejdsskitse/arbejdsmetodik:

"Vil du være go´ ?".....opnå DIT ultimative!

Omdrejningspunktet:PERFORMANCE,PRÆSTATIONSOPTIMERING!

...passioneret, dedikeret, med et brændende "drive" til at blive så god som muligt!

...skabe de mest gunstige udviklingsmuligheder...indenfor de arbejdsrammer du har til din rådighed!

 

DU vil TRÆNE, træne...SMART, HÅRDT....Focuseret..MÅLRETTET !   ....For dig der vil VINDE!

Omdrejningspunktet:

- Balance, at afbalancere en aktiv livsstil i forhold til livets øvrige facetter på afslappet, pragmatisk vis"

...Du er passioneret, du søger at skabe de mest gunstige udviklingsmuligheder...indenfor de arbejdsrammer du har til din rådighed.

..Du holder af at træne,har AKTIVT valgt træning TIL,  men ønsker at bruge den tid du prioriterer og investerer i træning BEDST og SMARTEST muligt!

"It takes one.....to know one !"

.

  

Nøgleord, - forenklet: "..få enderne til at mødes !"

”OLD GUYS RULE”

"Vi er komplekse individer, målet er at være et HELT menneske ! "

bottom of page